تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

پاورپوینت بررسی اشکالات اجرایی ساختمان های بتنی در 58 اسلاید کاربردی و آموزشی و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر اجراییشناسه محصول: 511468
موجود

پاورپوینت بررسی اشکالات اجرایی ساختمان های بتنی در 58 اسلاید کاربردی و آموزشی و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر اجرایی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت بررسی اشکالات اجرایی ساختمان های بتنی در 58 اسلاید کاربردی و آموزشی و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر اجرایی

 پاورپوینت بررسی اشکالات اجرایی ساختمان های بتنی در 58 اسلاید کاربردی و آموزشی و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر اجرایی

در این پروژه پاورپوینت بررسی اشکالات اجرایی ساختمان های بتنی در 58 اسلاید کاربردی و آموزشی و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر اجرایی طبق موارد زیر ارایه شده است:

1- فهرست :

2- مقدمه :

3- ذکر موردی اشکالات اجرائی در سازه بتنی :

4- تصاویر در موارد ذکرشده :

5- بیان نکات ریز اجرائی:

6- تصاویری از ریزش سقف در حین بتن ریزی :

7- ساختمان هاي بتنی که سیستم لرزه ای آن ها صرفاً قاب خمشی است در مقایسه با آنها که دیواربرشی دارند عملکرد ضعیفتري دارند. علت این است که :

8- عدم وجود خاموت هاي با قلاب 135 درجه :

9- عدم توجه به سرگیر بودن یا شانه گیربودن تیرهاي بتنی در پلان هاي معماري :

10- تنه زدگی یا Pounding :

11- ستون هاي کوتاه، به خصوص در نورگیرهاي زیرزمین ها :

12- عدم وجود نبشی کشی :

13- عدم وجود پوشش هاي پلاستیکی روی خاک یا قالب های آجری :

14- عدم هم پوشانی کافی اتصال ستون به شالوده :

15- خاموت کوچکتر را بزرگتر از اندازه لازم خم کردن :

16- استفاده از وصله هاي پوششی نامناسب :

17- اتصالات بتنی مطابق شکل ازدو سو در اثر لنگرهاي مخالف :

18- غیر هم محوربودن وغیر عمود بودن اعضاء سازه اي :

19- وزن قابل توجه بلوک ها یبتنی که اشتباها پر شده اند:

20- عدم اجراي صحیح آرماتوربندي راه پله ها در محل زانویی :

21- عدم رعایت نکات آیین نامه ای بتن ریزی در ھوای سرد :

22- عدم اجرا ی صحیح دیوارك بتنی راه پله :

23- عدم اجراي ریشه پله مخصوصاً در ساختمان هاي بتن آرمه :

24- نداشتن قلاب 90 درجه آرماتورهاي سراسري تیر داخل ستونهاي انتهایی :

25- رد کردن آرماتور سراسري تیرها خارج از آرماتورهاي ستونها :

26- - استفاده از ستون ریز:

27- رعایت نکردن پوشش بتنی تیرها و عدم رعایت عرض و ارتفاع تیرها :

28- اجراي نادرست رمپ پله :

29- عدم نبشی کشی دیوارهاي نما دار و دیوارهاي بدون نما :

30- عدم پیش بینی درز انقطاع لازم :

31- عدم رعایت محل صحیح وصله آرماتورهاي طولی تیرها :

32- بتن دار بودن انتهای تیرچه ها :

33- عدم خم کردن آرماتورهاي طولی ستونها در تراز بام :

34- بودن یا نبودن تیر تراز طبقه داخل دیوار برشی :

35- اتصال مفصلی تیر به تیر در ساختمان هاي بتن آرمه :

36- طول ناکافی آرماتورهاي انتظار ستونها در تراز طبقات و وصله کردن تمامی آرماتورها در یک ناحیه از ستون :

37- عرض ناکافی ستونهاي بتنی براي طول مهاري مستقیم قلاب استاندارد 90 درجه آرماتورهاي طولی :

38- عدم رعایت زمان قالب برداري با توجه به دماي هوا :

39- عدم رعایت بتن ریزي همزمان پله ها با بتن ریزي سقف :

40- آب بند نبودن قالب :

41- عدم رعایت ابعاد مقاطع و انحراف از آنچه در طرح پیش بینی شده است ک

42- عدم رعایت فاصله آرماتورها از قالب و از یکدیگر :

43- عدم توجه به تراز بودن سطح بتن سقفها یا تراز بودن بلوکهاي سفالی :

44- تمیز نکردن داخل قالب ها قبل از بتن ریزي :

45- عدم شاقول کردن ستون ها و مهار آنها باید قبل از بتن ریزي :

46- عدم رعایت ضوابط حریق در ساختمان هاي 6 طبقه و بیشتر:

47- عدم رعایت طرح اختلاط مناسب در ساخت بتن :

48- عدم اعمال خیز منفی وسط دهانه تیرها و تیرچه هاي بلند :

49- عکس هایی از سقفی که حین بتن ریزي دچار ریزش شده اند:

Image result for ‫اشکالات اجرایی ساختمان های بتن آرمه‬‎

Related image

Image result for ‫اشکالات اجرایی ساختمان های بتن آرمه‬‎

 

 


پاورپوینت تفسیر کاربردی آیین نامه زلزله و کاربرد در ETAPS در 42 اسلاید کاربردی و آموزشی و کاملا قابل ویرایش به همراه شکل و تصاویر و جدول و گرافشناسه محصول: 511156
موجود

پاورپوینت تفسیر کاربردی آیین نامه زلزله و کاربرد در ETAPS در 42 اسلاید کاربردی و آموزشی و کاملا قابل ویرایش به همراه شکل و تصاویر و جدول و گراف

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت تفسیر کاربردی آیین نامه زلزله و کاربرد در ETAPS در 42 اسلاید کاربردی و آموزشی و کاملا قابل ویرایش به همراه شکل و تصاویر و جدول و گراف

 پاورپوینت تفسیر کاربردی آیین نامه زلزله و کاربرد در ETAPS در 42 اسلاید کاربردی و آموزشی و کاملا قابل ویرایش به همراه شکل و تصاویر و جدول و گراف

در این پروژه پاورپوینت تفسیر کاربردی آیین نامه زلزله و کاربرد در ETAPS در 42 اسلاید کاربردی و آموزشی و کاملا قابل ویرایش به همراه شکل و تصاویر و جدول و گراف طبق موارد زیر رایه شده است:

1-  تاریخچه تدوین آیین نامه ایمنی ساختمانها دربرابرزلزله در ایران (2800 ) :

2-  هدف آیین نامه (2800 ) :

3-  زلزله های شدید ( زلزله طرح ) :

4-  زلزله های خفیف یا متوسط ( زلزله سطح بهره برداری ) :

5-  گروه بندی ساختمانها بر حسب سیستمهای سازه ای :

6-  سیستم دیوارهای باربر ( Bearing Wall System) :

7-  سیستم قاب ساختمانی ساده ( Building Frame System ) :

8-  سیستم قاب خمشی ( Moment Resistant Frame) :

9-  سیستم دوگانه یا ترکیبی ( Dual System) :

10-  سیستم قاب مفصلی  ( Building Frame System) :

11-  ملزومات تشکیل شبکه خرپایی :

12-  سیستم مهاربندی هم محور ( Concentric Braced Frame) :

13-  مزایا :

14-  معایب :

15- ضوابط طرح لرزه ای سیستمهای مهاربندی ( CBF ) :

16- کنترل لاغری مهاربندها :

17-  کاهش مقاومت فشاری بادبندها :

18-  طراحی مهاربندهای 7 و 8 :

19-  مفصل خمیری ( پلاستیک ) ( Plastic Hinge ) :

20-  مفصل خمیری در فولاد :

21-  مفصل خمیری در بتن:

22-  سطوح اصلی عملکرد سازه :

23-  سیستم مهاربندی برون محور ( Eccentric Braced Frame) :

24-  نگرانی پوپوف در سیستم مهاربندی برون محور :

25-  محاسن ورود سازه به حوزه عملکردغیرارتجاعی ( تشکیل مفاصل پلاستیک) :

26-  ضوابط طرح لرزه ای در مهاربندهای   EBF :

27-  سیستم قاب خمشی ( Moment Frame System) :

28-  رفتارقابهای خمشی در برابر بارهای جانبی :

29-  تغییر شکلها در قاب خمشی در اثر دو عامل بوجود می آیند :

30-  کنترل ضابطه تیر ضعیف و ستون قوی در شکل پذیری ویژه ( سازه های بتنی ) :

31-  ضرورت ارضای این رابطه را در چند مورد می توان بررسی کرد :

32-  سیستم دوگانه یا ترکیبی ( Dual System) :

33-  قابهای ساده و مختلط بتنی:

34-  کنترل فشار و کشش در ستونها :

35-  روش تحلیل استاتیکی معادل ( Static Equivalent Lateral Force Analysis) :

36-  نیروی برشی پایه ( Base Shear) :

37-  (شتاب مبنای طرح ) A :

38-  (ضریب بازتاب ساختمان ) B :

39- ( پارامترهای لرزه ای ) S ، Ts ،T0  :

40-  زمان تناوب اصلی ساختمان T:

41-   ضریب اهمیت ساختمان (I) :

42-  ضریب رفتارساختمان (R) :

43-  توزیع نیروهای جانبی زلزله در ارتفاع ساختمان :

44-  قاعده 30 – 100 :

45-  موضوع پیچش در ساختمان :

46-  لنگر پیچشی از دو ناحیه بوجود می آید :

47-  طبق  استاندارد 2800 حتی اگر مرکز جرم بر مرکز سختی منطبق باشد لازم است اثر پیچش تصادفی لحاظ شود :

48-  نامنظمی بند ( ث ) آیین نامه  :

49-  روش اعمال نیروهای لرزه ای در Etabs :

50-  روش UZER LOAD :

51-  روش معادل سازی در آیین نامه UUBC 94:

52-  تغییر مکان جانبی نسبی طبقات:

53-  اثرات P-∆ به همراه گراف تغییر شکل مربوطه ک

 Image result for ‫تفسیر کاربردی آیین نامه زلزله و کاربرد ETABS‬‎

 Related image

 


پاورپوینت تراکم استاتیکی خاک در 44 اسلاید کاربردی ، آموزشی و کاملا قابل ویرایششناسه محصول: 510803
موجود

پاورپوینت تراکم استاتیکی خاک در 44 اسلاید کاربردی ، آموزشی و کاملا قابل ویرایش

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت تراکم استاتیکی خاک در 44 اسلاید کاربردی ، آموزشی و کاملا قابل ویرایش

 پاورپوینت تراکم استاتیکی خاک در 44 اسلاید کاربردی ، آموزشی و کاملا قابل ویرایش

دراین پروژه پاورپوینت تراکم استاتیکی خاک در 44 اسلاید کاربردی ، آموزشی و کاملا قابل ویرایش به طورجامع وکامل همراه با شکل و تصاویر و نمودار طبق موارد زیر ارایه  شده است:

1-  تراکم استاتیکی چیست؟

2- ? What is compaction

3-  منحنی تراکم

4-  نسبت فاز های جامد ، مایع و گاز در منحنی تراکم

5-  منحنی هوای صفر

6-  تاثیر انرژی تراکم

7-  اثر تراکم بر بافت خاک

8-  خط بهینه

9-  روشهای تراکم استاتیکی

10-  استفاده از غلتک ساده

11-  انتخاب ضخامت لایه

12-  Field Compaction

13-  غلتک چرخ صاف

14-  عمق تاثیر 

15- غلتک پاچه بزی

16-  غلتک چرخ لاستیکی

17-  نمودار تاثیر رطوبت خاک در عمق موثر تراکم

18-  آزمایش تراکم آزمایشگاهی

19-  آزمایش کنترل تراکم کارگاهی

20-  تعریف تراکم نسبی و رابطه مربوطه

21-  روشهای تعیین تراکم کارگاهی

22-  پیش بارگذاری

23-  پیش بارگذاری برای کاهش نشست

24-  پیش بارگذاری برای تبدیل پی عمیق به پی سطحی

25-  خاکریز به ارتفاع 10-5 متر برای 5 ماه

26-  کارگذاری زهکش های ماسه ای

27-  کارگذاری و نحوه عملکردزهکش های فتیله ای

28-  آرایش زهکش های فتیله ای

29-  تصویر مقطع یک زهکش فتیله ای

30- ماشین کاشت زهکش ها

31-  نمودار تاثیر فاصله بین زهکش های فتیله ای بر زمان تحکیم

32-  زهکش های فتیله ای و انواع آن

33-   تحکیم خاک بروش مکش و تصویر مربوطه

 Image result for ‫تراکم استاتیکی خاک‬‎

Image result for ‫تراکم استاتیکی خاک‬‎

 


پاورپوینت مناره ها در معماری اسلامی در 31 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایششناسه محصول: 510837
موجود

پاورپوینت مناره ها در معماری اسلامی در 31 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت مناره ها در معماری اسلامی در 31 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش

 پاورپوینت مناره ها در معماری اسلامی در 31 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش

در این پاورپوینت مناره ها در معماری اسلامی در 31 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش به طور جامع و کامل همراه با شکل و تصاویر طبق موارد زیر ارایه شده است:

1-  خلاصه

2-  پيدايش مناره در اسلام :

3-  مناره و كاركردهای آن در تاریخ اسلام: 

4-  نظریه اول - موقعِیت برج ها یا منارهای اولیه:

5-  نظریه دوم- ریشه یابی لغت: مناره-صومعه- موذنه

6-  مناره ساربان

7-  ساختمان مناره :

8-   مناره ها از چهار جزء اصلی تشکیل شده اند: 

9-  مناره قوشخانه

10-  هر ساقه یا بدنه دارای بخشهای زیراست:
دکل ، پلکان ، نورگیرها

11-  مناره‌هاي تيموري و صفوي

12-  میل اژدها

13-  آتشکده یا میل اژدها

14-  مناره ساوه

15-  منار مسجد جامع فهرج

16-  مناره شمس

17-  ليست مناره‌هاي ايراني

18-  نتيجه گيري

19- منابع

Related image

Image result for ‫مناره ها‬‎

 

 


پاورپوینت مسلح کردن یا تقویت خاک بوسیله عناصر کششی نظیر میلگرد ، تسمه فولادی یا ژئوسنتتیک در 50 اسلاید کاربردی ، آموزشی و کاملا قابل ویرایششناسه محصول: 510451
موجود

پاورپوینت مسلح کردن یا تقویت خاک بوسیله عناصر کششی نظیر میلگرد ، تسمه فولادی یا ژئوسنتتیک در 50 اسلاید کاربردی ، آموزشی و کاملا قابل ویرایش

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 7000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت مسلح کردن یا تقویت خاک بوسیله عناصر کششی نظیر میلگرد ، تسمه فولادی یا ژئوسنتتیک در 50 اسلاید کاربردی ، آموزشی و کاملا قابل ویرایش

 پاورپوینت مسلح کردن یا تقویت خاک بوسیله عناصر کششی نظیر میلگرد ، تسمه فولادی یا ژئوسنتتیک در 50 اسلاید کاربردی ، آموزشی و کاملا قابل ویرایش

در این پاورپوینت مسلح کردن یا تقویت خاک بوسیله عناصر کششی نظیر میلگرد ، تسمه فولادی یا ژئوسنتتیک در 50 اسلاید کاربردی ، آموزشی و کاملا قابل ویرایش بطورکامل و جامع طبق موارد زیر بیان شده است:

1-  تسلیح خاک چیست؟

2-   مکانیسم تحمل بار در خاک مسلح 

3-  مسلح کردن خاک بوسیله تسمه های فولادی

4-  عامل پایداری دیوار ها و سازه های مسلح 

5-  تسمه های فولادی همراه با تصاویر

6- پانل های بتنی

7-  فشار خاک همراه با تصاویر

8-  مسلح کردن خاک بوسیله ژئوسنتتیک ها

9-  عامل ایجاد اتصال به خاک در ژئوتکستایل ها 

10- RS Wall with Gabion Facia and Geogrid as reinforcement at Bellary, Karnataka)

11-  استفاده از ژئوتکستایل مستقیماً زیر لایه آسفالت برای تقویت خاک بستر راه همراه با تصاویر

12-  استفاده از ژئوتکستایل مستقیماً زیر لایه شن ریزی رویه زاه برای تقویت خاک بستر راه

13-  مقایسه اقتصادی استفاده از ژئوتکستایل و ژئوگرید و خاک معمولی برای ساخت بستر راه (بدون در نظر گرفتن هزینه حمل مصالح خاکی)

14-  مسلح کردن خاک بوسیله مهارهای فولادی و تزریق

15-  جدول عمق حفاری پایدار در خاکهای مختلف 

16-  مهار تزریقی همراه با تصویر

17-  مهار پیچی همراه با تصویر

18-  مقایسه چسبندگی ملات تزریق با خاکهای مختلف همراه با تصویر

19-  انواع حالت های ناپایداری خارجی همراه با تصویر

20-  انواع حالت های ناپایداری داخلی همراه با تصویر

21-  انواع حالت های ناپایداری رویه دیوار همراه با تصاویر

22-  جدول ضرایب اطمینان حداقل توصیه شده برای طراحی

 Image result for ‫مسلح کردن یا تقویت خاک بوسیله عناصر کششی نظیر میلگرد ، تسمه فولادی یا ژئوسنتتیک برای تحمل بارهای وارده‬‎

 

 Related image

 

 

 


پاورپوینت اجرای ساختمان های بتنی در 30 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر و جداولشناسه محصول: 510378
موجود

پاورپوینت اجرای ساختمان های بتنی در 30 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر و جداول

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 7000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت اجرای ساختمان های بتنی در 30 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر و جداول

 پاورپوینت اجرای ساختمان های بتنی در 30 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر و جداول

 

در این پروژه پاورپوینت اجرای ساختمان های بتنی در 30 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش  به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر و جداول مطابق موارد زیر ارایه و بیان شده است:

1-  پیشگفتار

2-  شناسایی زمین

3-   خاکبرداری برای رسیدن به سطح مناسب و مورد نظر

4-   گچ ریزی و علامت گذاری محل قالب ها

5-   قالب بندی فونداسیون

6-   ریختن بتن پاکیزگی(مگر)

7-  آرماتوربندی فونداسیون

8-   بتن ریزی

9-   آرماتوربندی ستون و قالب بندی آنها

10-   بتن ریزی

11-   قرار دادن جک ها و شمع ها

12-  آرماتوربندی تیرهای اصلی و قرار دادن تیرهای فرعی(تیرچه ها)

13-  بلوک گذاری و آرماتورگذاری روی سقف

14-  بتن ریزی 

تصویر مرتبط

 


پاورپوینت مهندسی ارزش در احداث پل در 23 اسلاید کاربردی، آموزشی و کاملا قابل ویرایش به همراه شکل و تصاویر و جداولشناسه محصول: 510061
موجود

پاورپوینت مهندسی ارزش در احداث پل در 23 اسلاید کاربردی، آموزشی و کاملا قابل ویرایش به همراه شکل و تصاویر و جداول

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 7000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت مهندسی ارزش در احداث پل در 23 اسلاید کاربردی، آموزشی و کاملا قابل ویرایش به همراه شکل و تصاویر و جداول

 پاورپوینت مهندسی ارزش در احداث پل در 23 اسلاید کاربردی، آموزشی و کاملا قابل ویرایش به همراه شکل و تصاویر و جداول

در این پروژه پاورپوینت مهندسی ارزش در احداث پل در 23 اسلاید کاربردی، آموزشی  و کاملا قابل ویرایش به همراه شکل و تصاویر و جداول طبق موارد زیر ارایه شده است:

1-  چکیده

2-  مقدمه

3-  تصویر

4-  تعریف مهندسی ارزش

5-  تاریخچه

6- گام های مهندسی ارزش

7-  فرآیند مهندسی ارزش در 6مرحله انجام می شود:

8-  فاز اطلاعات

9-  فاز تحلیل کارکرد

10-  فاز خلاقیت

11-  فاز ارزیابی

12-  فاز توسعه

13- فاز ارائه

14-  مورد مطالعه: پروژه مهندسی ارزش در احداث پل

15-  جداول اجزاء پل و هزینه ها

16-  کارکردهایی که شاخص ارزش آنها کمتر از یک است

17-  رابطه شاخص ارزش کارکرد

18-  رابطه شاخص ارزش پل

19-  درصد اهمیت کارکردها: 

20-  رابطه ارزش پل بتنی

21-  رابطه ارزش پل خاکی - فولادی

22-  نتیجه گیری

23-  جدول مقایسه ای قیمت ها و شاخص ها و افزایش ارزش و کاهش هزینه و میزان صرفه جویی

24-  جمع بندی

25-  منابع

26-  تصاویر

Related image

 

Related image

 


پاورپوینت اشکالات اجرایی آرماتوربندی در 29 اسلاید کاربردی ، آموزشی و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل های دقیق اجرایی و توضیحات جامع و کامل و کاربردی در اسلاید های متنوعشناسه محصول: 508936
موجود

پاورپوینت اشکالات اجرایی آرماتوربندی در 29 اسلاید کاربردی ، آموزشی و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل های دقیق اجرایی و توضیحات جامع و کامل و کاربردی در اسلاید های متنوع

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 7000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت اشکالات اجرایی آرماتوربندی در 29 اسلاید کاربردی ، آموزشی و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل های دقیق اجرایی و توضیحات جامع و کامل و کاربردی در اسلاید های متنوع

پاورپوینت اشکالات اجرایی آرماتوربندی در 29 اسلاید کاربردی ، آموزشی و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل های دقیق اجرایی و توضیحات جامع و کامل و کاربردی در اسلاید های متنوع

دراین پروژه پاورپوینت اشکالات اجرایی آرماتوربندی در 29 اسلاید کاربردی ، آموزشی و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل های دقیق اجرایی و توضیحات جامع و کامل و کاربردی در اسلاید های متنوع  طبق موارد زیر ارایه  شده است:

1-  نگرشی بر بتن مسلح

2-  علل استفاده از فولاد در بتن و ایجاد بتن مسلح

3-  میلگرد معمولی

4-  ضوابط حمل . نقل ، انبارکردن و نگهداری

5-  خم کردن آرماتور ها

6-  ضوابط خم کردن میل گردها

7-  بریدن میل گردها

8-  وصله کردن آرماتورها

9-  وظایف خاموت ها و سنجاقها

10-  تصاویر مختلف خاموت ها

11-  آرماتوربندی فونداسیون و جزییات

12-  فاصله خاموت ها و ضوابط آیین نامه ای

13-  عدم رعایت هم پوشانی

14-  تغییر مقطع ستون

15-  جزییات خاص آرماتوربندی ستون

16-  کاور بتن

17-  آیین نامه پوشش بتنی روی میل گردها

18-  جدول حداقل ضخامت پوشش بتن روی میل گرد با توجه به نوع قطعه

19-  استفاده از اسپیسر جهت رعایت کاور بتن 

Image result for ‫اشکالات آرماتوربندی‬‎

Image result for ‫اشکالات آرماتوربندی‬‎

 


پاورپوینت بتن و انواع آن در36 اسلاید کاربردی ، آموزشی و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر و جدولشناسه محصول: 508480
موجود

پاورپوینت بتن و انواع آن در36 اسلاید کاربردی ، آموزشی و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر و جدول

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 7000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت بتن و انواع آن در36 اسلاید کاربردی ، آموزشی و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر و جدول

 پاورپوینت بتن و انواع آن در36 اسلاید کاربردی ، آموزشی و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر و جدول

دراین پروژه پاورپوینت بتن و انواع آن در36 اسلاید کاربردی ، آموزشی و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر و جدول  طبق موارد زیر ارایه  شده است:

1-   مقدمه : 

2-  ساختار بتن

3-  ویژگیهای آب مصرفی بتن

4-  سیمان 

5- سیمان پورتلند

6-   تاریخچه 

7-   جدول انواع سیمان پرتلند و کاربرد آنها

8-   سيمان پرتلند نوع 2

9-   خواص کاربردی سيمان پرتلند نوع 3 

10-   سیمان پرتلند تیپ چهار (سیمان دیرگیر یا پرتلند کم حرارت) 

11-  سیمان پرتلند تیپ 5 (سیمان ضد سولفات) 

12- بتن الیافی

13-  بتن های سبک

14-   بتن های دانه سبک

15-   بتن های متخلخل ( هوادار ) : 

16-  ویژگی های بتن های سبک

17-  بتن سبک هوادار

22-  خواص بتن سبک (هبکلس):

23-  مزایای فنی

24-  مزایای اجرایی

25-  ویژگی های بتن لیکا

26-  لیکا چیست؟

27-  بتن شفاف

28-  ویژگی‌های بتن شفاف

Image result for ‫بتن شفاف‬‎

 


پاورپوینت عمل آوری بتن در 28 اسلاید آموزشی ، کاربردی و کاملا قابل ویرایش به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر و جدولشناسه محصول: 508096
موجود

پاورپوینت عمل آوری بتن در 28 اسلاید آموزشی ، کاربردی و کاملا قابل ویرایش به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر و جدول

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 9000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت عمل آوری بتن در 28 اسلاید آموزشی ، کاربردی و کاملا قابل ویرایش به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر و جدول

 پاورپوینت عمل آوری بتن در 28 اسلاید آموزشی ، کاربردی و کاملا قابل ویرایش به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر و جدول

دراین پروژه  پاورپوینت عمل آوری بتن در 28 اسلاید آموزشی ، کاربردی و کاملا قابل ویرایش به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر و جدول طبق موارد زیر  ارایه شده است:

1-  مقدمه

2-  تعریف

3-  نمودارها

4-  روشهای مراقبت از بتن

5-   روشهایی که حضور آب را در کنار بتن تامین می کند:

6-    روشهایی که با ایجاد حرارت زیاد همراه با رطوبت کافی گیرش بتن را تسریع می کند:

7-  بتن ريزي در هواي سرد همراه با تصاویر:

Image result for ‫عمل آوری بتن‬‎

 


پاورپوینت اصلاح و بهسازی شیمیایی خاک به روش های اختلاط با آهک؛ قير؛ سیمان و ریزشمع و میکروپایل در 141 اسلاید کاربردی ، آموزشی کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر و نمودار و جداولشناسه محصول: 507824
موجود

پاورپوینت اصلاح و بهسازی شیمیایی خاک به روش های اختلاط با آهک؛ قير؛ سیمان و ریزشمع و میکروپایل در 141 اسلاید کاربردی ، آموزشی کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر و نمودار و جداول

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 12000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت اصلاح و بهسازی شیمیایی خاک به روش های اختلاط با آهک؛ قير؛ سیمان و ریزشمع و میکروپایل در 141 اسلاید کاربردی ، آموزشی کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر و نمودار و جداول

 پاورپوینت اصلاح و بهسازی شیمیایی خاک به روش های اختلاط با آهک؛ قير؛ سیمان و ریزشمع و میکروپایل در 141 اسلاید کاربردی ، آموزشی کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر و نمودار و جداول

 

دراین پروژه پاورپوینت اصلاح و بهسازی شیمیایی خاک در 141 اسلاید کاربردی ، آموزشی همراه با شکل و تصاویر و نمودار و جداول به روش های مختلف طبق موارد زیر ارایه شده است:

1- تعریف :

2- انتخاب ماده شیمیایی مناسب برای تثبیت موقت خاکهای مختلف :

3- دیاگرام خاک رس ، سیلت ، ماسه ، شن

4- انتخاب ماده شیمیایی مناسب برای بهسازی دائمی خاکهای مختلف:

5- انتخاب ماده شیمیایی مناسب برای بهسازی دائمی خاکهای حاوی مواد آلی :

6- فلوچارت انتخاب ماده شیمیایی مناسب برای بهسازی دائمی خاکهای حاوی مواد آلی با توجه به PI خاک:

7- اختلاط خاک با آهک :

8- آهک به سه صورت برای بهسازی و اصلاح خاک بکار می رود:

9- آهک زنده و واکنش آن با خاک :

10- آهک شکفته و واکنش آن با خاک:

11- خصوصیات آهک مورد استفاده در بهسازی خاک :

12- بهسازی خاک بستر یا زیر اساس با آهک:

13- نموگرام آشتو برای تعیین درصد آهک مناسبک

14- بهسازی خاک اساس با آهک :

15- خاکهای رس دار با آهک 2 نوع واکنش شیمیایی انجام می دهند:

16- فلوکولاسیون ، اگلومراسیون و تعویض کاتیونها :

17- تصاویر اثر آهک در تثبیت خاک رس قبل و بعد ازاختلاط:

18- واکنشهای پوزولانی بهد از اختلاط آهک و آب و خاک:

19- تاثیر نوع کانی رسی خاک در اصلاح با آهک:

20- نمودار کاساگرانده برای تعیین کانی خاک های رسی :

21- تاثیر عوامل دیگر در اصلاح خاک با آهک :

22- در اثر واکنشهای یاد شده خواص زیردر خاک ایجاد می شوند:

23- نمودار درصد رطوبت و مقدار آهک:

24- نمودار مقایسه ای کاهش وزن مخصوص خشک و افزایش درصد رطوبت بهینه در خاکهای مخلوط شده با آهک :

25- نمودار میله ای تاثیر آهک بر CBR خاکها:

26- تاثیر آهک بر مقاومت فشاری خاکها :

27- نمودار مقایسه ای افزایش مقاومت فشاری خاک اصلاح شده با آهک :

28- نمودار مقایسه ای تغییر منحنی دانه بندی خاک اصلا ح شده با آهک :

29- نمودار مقایسه ای افزایش مدول الاستیک خاک اصلا ح شده با آهک :

30- نمودار مقایسه ای افزایش وزن مخصوص خشک خاک اصلاح شده با آهک:

31- نمودار میله ای مقایسه ای افزایش شدید زمان عمل آوری با درصد آهک :

32- نمودار مقایسه ای آهک با خوص چسبندگی Cc و Cr در زمانهای صفر و 30 روزه:

33- نمودار مقایسه ای آهک در برابر افزایش فشار در زمان های صفر و 7 و 30 روزه :

34- اختلاط آهک با خاک به یکی از روشهای زیر است :

35- مزایای اختلاط آهک هیدراته خشک با خاک :

36- معایب مزایای اختلاط آهک هیدراته خشک با خاک :

37- مزایای اختلاط آهک زنده خشک با خاک :

38- معایب اختلاط آهک زنده خشک با خاک :

39- تصاویر مختلف اختلاط آهک با خاک بوسیله تانکرهای آهک پاش:

40- اختلاط آهک زنده خشک با خاک:

41- نکات اختلاط آهک زنده خشک با خاک :

42- تصاویر مختلف اختلاط آهک با خاک بوسیله تانکرهای آهک پاش و ریپر:

43- تراکم مخلوط:

44- عمل آوری مخلوط:

45- عمل آوری مخلوط خاک-آهک را میتوان به 2 روش انجام داد :

46- تصاویر عمل آوری:

47- مزایای اختلاط دوغاب آهک با خاک :

48- دوغاب آهک = 3 Kg آهک خشک برای 10 لیتر آب

49- تصاویر اختلاط:

50- اختلاط خاک با سیمان:

51- مزایا و معایب:

52- مقایسه ترکیبات مهم آهک و سیمان:

53- جدول درصد وزنی سیمان لازم برای بهسازی انواع خاک های مختلف:

54- واکنشهای پوزولانی سیمان:

55- اختلاط عمقی خاک با سیمان :

56- کاربردها:

57- اختلاط عمقی خاک با خمیر سیمان(deep soil mixing) به همراه تصاویر مختلف و اجرایی مربوطه:

58- همپوشانی ستون های خاک-سیمان به همراه تصاویر مختلف و اجرایی مربوطه:

59- احداث دیواره های آب بند با استفاده از اختلاط عمقی به همراه تصاویر مختلف و اجرایی مربوطه:

60- انواع تزریق دوغاب سیمان به همراه تصاویر مختلف و اجرایی مربوطه:

61- تزریق تحت فشار دوغاب سیمان به عمق خاک (jet grouting) به همراه تصاویر مختلف و اجرایی مربوطه:

62- تصویر جت های آب در تزریق تحت فشار:

63- جدول مقایسه ای روش تزریق سیمان با توجه به نوع خاک:

64- نمودار قطر ستون های سیمانی با توجه به سرعت تزریق

65- تصاویر تزریق سیمان:

66- تصاویر اختلاف شکل و قطر ستون در عمق های مختلف در اثر تفاوت لایه های تشکیل دهنده خاک در تزریق تحت فشار:

67- تصاویر امکان استفاده از روش تزریق تحت فشار برای تقویت پی سازه های موجود و در دست بهره برداری :

68- اختلاط سطحی خاک و سیمان:

69- هدف از افزایش سیمان به خاک:

70- جدول مقایسه ای میزان حدودی سیمان برای تثبیت خاکهای مختلف و مقاومت فشاری تک محوری و نفوذپذیری خاک اصلاح شده :

71- خاک-سیمان بعنوان یک مصالح ساختمانی:

72- تصویر اجرایی تراکم لایه خاک –سیمان در رویه بالادست یک سد خاکی:

73- تصویر اجرای لایه خاک-سیمان برای پوشش راه:

74- تصویر اجرای لایه خاک- سیمان بعنوان لاینینگ کانال آبک

75- ریز شمع ها:

76- کاربرد ریز شمع ها:

77- تصاویر اجرایی ریز شمع ها:

78- میکروپایل ها:

79- هدف از به کار بردن میکروپایل ها:

80- کارکردهای دوغاب عبارتند از :

81- نمودار مقایسه ای درصد آ ب به سیمان با فشار وارده:

82- تصویر کاربردی مراحل اجرای میکروپایل ها به روش حفاری:

83- تصویر لوله های سوراخدار مورد استفاده در اجرای میکروپایل بروش لوله کوبی :

84- تصاویر مراحل اجرای میکروپایل ها به روش کوبیدن لوله ( 12 تصویر اجرایی):

85- تزريق دوغاب سيمان در ریز شمع ها:

86- تزریق تراکمی:

87- تصاویر آموزشی مرحله به مرحله تزریق تراکمی :

88- تثبیت خاک با مواد قیری:

89- نمودار تاثیر درصد قیر یک نمونه خاک رس ماسه دارتثبیت شده با قیر با توجه به خاصیت مکندگی (جذب آب)ک

90- خاکهای مناسب برای تثبیت با مواد قیری :

91- جدول مشخصات فنی خاک های قابل تقبیت با قیر:

92- مراحل عملیات اجرایی تثبیت خاک با قیر:

Image result for ‫تثبیت خاک با قیر‬‎

Related image

Image result for ‫بهسازی شیمیایی خاک‬‎

 


پاورپوینت بتن ریزی درهوای سرد و هوای گرم در 47 اسلاید کاربردی ، آموزشی و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویرشناسه محصول: 506777
موجود

پاورپوینت بتن ریزی درهوای سرد و هوای گرم در 47 اسلاید کاربردی ، آموزشی و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 9000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت بتن ریزی درهوای سرد و هوای گرم در 47 اسلاید کاربردی ، آموزشی و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر

پاورپوینت بتن ریزی درهوای سرد و هوای گرم در 47 اسلاید کاربردی ، آموزشی و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر

در این پروژه پاورپوینت بتن ریزی درهوای سرد و هوای گرم در 47 اسلاید کاربردی ، آموزشی و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر طبق موارد زیر  توضیح داده شده است:

1-  بتن ریزی در هوای ســــرد

2-  مقدمه

3-   بتن ریزی در شرایط دمای بالاتر از ۵+ درجه سانتیگراد

4-  بر اساس استاندارد بین المللی ACI۶۰۳ در کارهای بتنی هوای سرد به هوایی اطلاق می شود که بیش از سه روز متوالی شرایط زیر را داشته باشد:

5-  شرایط مهمترین مسئله آمادگی برای زمانی است که جبهه یخبندان محیط کارگاه را فرا می گیرد:

6-  موکدا توصیه می گردد در دمای کمتر از ۵+ درجه سانتیگراد نباید بتن ریزی کرد مگر اینکه :

7-  ویژگی های یک ضد یخ مناسب برای بتن: 

8-   اقدامات لازم جهت بتن ریزی در هوای سرد:

9-  برای اینکه بتوانیم در زمستان بتن ریزی مناسب و مطمئنی داشته باشیم بهتر است که نکات زیر را رعایت کنیم:

10-  توصیه های مهم: 

11-  بتن ریزی در هوای گرم:

12-  مقدمه:

13-  عمل هیدراتاسیون سیمان

14-  عوامل جوي و تاثيرشان بر بتن:

15-  تشعشع خورشيدي و اثر آن بر بتن ریزی در هوای گرم:

16-  ماشين آلات و اثر آن بر بتن ریزی در هوای گرم:

17-  قالب و آرماتور و اثر آن بر بتن ریزی در هوای گرم:

18-  زمین و  اثر آن بر بتن ریزی در هوای گرم:

19-  درجه حرارت هاي هوا و اثر آن بر بتن ریزی در هوای گرم:

20-  رطوبت و اثر آن بر بتن ریزی در هوای گرم:

21-  سرعت باد و اثر آن بر بتن ریزی در هوای گرم:

22-  درجه حرارت هاي شب هنگام :

23-  درجه حرارت بتن تازه :

24-  عكس العمل هاي شيميايي كه بين آب و سيمان  باعث :

 Related image

Related image

Related image

Image result for ‫بتن ریزی در هوای گرم‬‎

 


پاورپوینت انواع بتن و کاربردهای آن ها در 368 اسلاید کاربردی ، آموزشی و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویرشناسه محصول: 506342
موجود

پاورپوینت انواع بتن و کاربردهای آن ها در 368 اسلاید کاربردی ، آموزشی و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 15000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت انواع بتن و کاربردهای آن ها در 368 اسلاید کاربردی ، آموزشی و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر

پاورپوینت انواع بتن و کاربردهای آن ها در 368 اسلاید کاربردی ، آموزشی و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر

در این پروژه پاورپوینت انواع بتن و کاربردهای آن ها در 368 اسلاید کاربردی ، آموزشی و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر و نمودار طبق موارد زیر ارایه شده است:

1-   بتن :

2-  مصالح تشکیل دهنده

3-  مشخصات و خواص فولاد

4-  تصاویر

5-  بتن به طور کلی محصولی است که :

6-  رابطه بین اجزاء تشکیل دهنده بتن،در خواص فیزیکی و شیمیایی و همچنین نسبت اختلاط آنها :

7-  خرابی هایی با عوامل فیزیکی و شیمیایی:

8-  استفاده از افزودنی های مختلف به عنوان ماده چهارم بتن:

9-  در سازه های بتنی مسلح نیز جهت پرهیز از خوردگی آرماتور فولادی از مواد دیگری چون فولاد ضد زنگ و نیز مواد پلاستیکی و پلیمری (FRP) استفاده می شود که :

10-  تصویرجزییات مراحل نصب ورقه FRP بر روی سطح بتن :

11-  اثر جسم های ترکیب کننده سیمان:

12-  اثر اکسید آهن و اکسید آلو مینیم: 

13-  اثر C3A و C4AFبر روی خواص سیمان:

14-   اثر اکسید منیزیم MgO: 

15-  اثر قلیائی سدیمNa بر روی سیمان: 

16-  تعریف بتن: 

17-  کیفیت بتن به عوامل زیر بستگی دارد:

18-  انواع سیمان:

19-  سیمان زود گیر : 

20-  سیمان دیر گیر: 

21-  سیمان ضد سولفاته: 

22-  سیمان های رنگی: 

23-  سیمان سفید: 

24-  سیمان برقی  یک نوع سیمان زود گیر است و ترکیبات آن عبارتند از:

25-  سیمان طبیعی: 

26-  اندازه سیمان در بتن:

27-  بتن کم مایه:  

28-  جنس آب در بتن و اندازه آن:

29-  اندازه آب در بتن به عوامل زیر بستگی دارد:

30-  اندازه آبی که در ساختن بتن مصرف می شود به دو طریق لحاظ می شود:

31-  جنس سنگ و دانه بندی آن در ساختن بتن:

32-   دانه بندی سنگ بتن:

33-  گراف دانه بندی:

34-  نکات اساسی در ساخت بتن:

35-  روشهای ساخت بتن و نحوه تولید، انتقال(حمل) با ماشین آلات:

36-  بتن سازی بوسیله دستگاه- بتن سازهایی که توسط آن بتن را می سازند به سه دسته تقسیم می شوند:

37-  بتن ریزی توسط دستگاه مرکزی بتن یا بچینگ پلنت(کارخانه مخلوط کننده): 

38-  جابجایی و حمل بتن:

39-  روشهای حمل بتن ریزی توسط دستگاه در کارگاه ساختمانی:

40-  بتن ریزی در هوای گرم:

41-  بتن ریزی در هوای سرد: 

42-  چنانچه درجه حرارت از 5درجه سانتی گراد کمتر باشد بایستی مراقبت های زیر صورت گیرد:

43-  مراقبت هایی که از بتن در دوران گیرش آن صورت می گیرد:

44-  آب بندی بتن:

45-   تعمیر کاری بتن: 

46-  عمل آوردن بتن: 

47-  روشهای مرطوب نگه داشتن بتن: 

48-   وصله نمودن بتن: 

49-  آشنایی باآزمایش های مختلف کارگاهی وسایل موردنیاز جهت کنترل کیفیت بتن:

50-  افزودنیهای بتن :

51-  افزودنیهای شل کن بتن :

52-  افزونه کندگیر بتن :

53-  افزونه های هوا ساز (حباب های هوا ) :

54-  افزونه های ضد سولفات : 

55-  مواد افزودنی وپایدار کننده های بتن تازه : 

56-  سودا (soda) : 

57-   سلولزکربوهگزی متال(CMC): 

58-  انواع بتن:

59-  افزایش تاب یا مقاومت بتن بستگی به :

60-  مزایای بتن پیش ساخته :

61-    روشهای ساخت بتن پیش ساخته:

62-  روش قرار دادن زیر بخار: 

63-  روش استفاده از گرم خانه : 

64-  بتن های تخصصی : 

65- عیب اصلی بتن با پلیمر:

66-  عمر بتن :

67-  ویژگیهای بتن : 

68-  وزن ویژه : 

69-  آزمایش تاب فشاری ، مقاومت : 

70-   ASTM روی نمونهای استوانه ای  :

71-  با رعایت دستور العملهای C 470-81 ASTM :

72-  مقاومت کششی : 

73-   مقاومت در برابر یخ زدن :

74-  عوامل اصلی در تعیین مقاومت بتن در مقابل یخ زدن و آب شدن : 

75-  به طور کلی مواد حباب زا عبارتند از : 

76-  عوامل تر کننده مانند نمکهای قلیایی ترکیبهای سولفاته :

77-  اصول قالب بندی : 

78-  اصول قالب برداری :

79-  مدت نگهداری قالب بستگی به نوع بتن و شرایط محیط دارد حد اقل مدت نگهداری قالب در هوای مناسب که درجه حرارت آن کمتر از 5 درجه نیست برای ساختمانهای معمولی و برای قسمتهای مختلف در صورتی که سیمان مصرف 285 کیلو گرم بر متر مکعب با شد به قرار زیر است :

80-  بتن پیش تنیده:

81-  مشخصات مصالح مصرفی در بتن پیش تنیده: 

82-  بتن سبک :

83-  خوردگی آرماتور فولادی :

84-  مزایای کاربرد بتن سبک:  

85-  کاهش بار مرده :

86-   بتن سبک سازه ای(Structural Lightweight concrete):

87-  چگونگی تولید بتن سبک:

88-  سبک کردن خمیر سیمان:

89-  مواد شرکت کننده در تر کیب این نوع بتن سبک عبارتند از:

90-  بتن تولیدی با این روش دارای قابلیت های زیر می باشد:

91-  استفاده از سبک دانه:

92-  سبکدانه ها رسی با عناوین تجاری مختلف مانند:

93-  انواع بتن سبک :

94-  فوم بتن: 

95-  بتن EPS:

96- ويژگي هاي عمده فوم بتن :

97-  كاربرد فوم بتن در ساختمان :

98-  بتن های با نرمی بالا:

99-  افزودنی های خاص در شرایط ویژه :

100-  بتن های با عملکرد و دوام زیاد :

101-  آرماتورهای غیر فولادی در بتن :

102-  مقابله با خوردگی بتن :

103-  برای محافظت آمارتور در مقابل خوردگی، چند سالی است که از آرماتور با پوشش اپوکسی استفاده می شودکه :

 Image result for ‫آرماتور با پوشش اپوکسی‬‎

Image result for ‫آرماتور با پوشش اپوکسی‬‎

 


پاورپوینت سد بتنی کوبیده غلتکی R.C.C. DAM در 47 اسلاید کاربردی ، آموزشی و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر و جدولشناسه محصول: 505995
موجود

پاورپوینت سد بتنی کوبیده غلتکی R.C.C. DAM در 47 اسلاید کاربردی ، آموزشی و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر و جدول

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 8000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت سد بتنی کوبیده غلتکی R.C.C. DAM در 47 اسلاید کاربردی ، آموزشی و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر و جدول

پاورپوینت سد بتنی کوبیده غلتکی R.C.C. DAM در 47 اسلاید کاربردی ، آموزشی و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر و جدول

دراین پروژه پاورپوینت سد بتنی کوبیده غلتکی R.C.C. DAM در 47 اسلاید کاربردی ، آموزشی و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر و جدول طبق موارد زیرا ارایه شده است:

1- معرفی بتن کوبیده غلطکی :

2- طبق تعریف کمیته فنی شماره 207 انجمن بتن امریکا ACI بتن کوبیده غلطکی RCC نوعی بتن است که :

3- خواص بتن غلطکی یاRCC بستگی به :

4- تاریخچه استفاده از بتن غلطکی:

5- اولین کاربرد مهم بتن غلطکی :

6- درسال 1980 انجمن بتن امریکا بتن غلطکی رابه این صورت تعریف کرد :

7- موارد استفاده از RCC :

8- جایگاه RCCدرسدسازی :

9- RCC دارای هردومزیت :

10- انتخاب ساختگاه :

11- تصویر سد بتن غلطکی در اسپانیا:

12- توجیه پذیری اقتصادی اجرای سدهای RCC :

13- مقایسه اقتصادی بین سدهای RCC و سایر سدها:

14- ارتباط حجم مصالح مصرفی باارتفاع سد :

15- مقایسه اقتصادی سدهای RCC باسدهای وزنی بتن معمولی:

16- محدودیت سدهای RCC :

17- دسته بندی سدهای بتن غلطکی:

18- سدهایRCC باسیمان کم:

19- مزایای این روش عبارتنداز:

20- تصویر انتقال ،پخش و تراکم بتن غلتکی توسط ماشین آلات خاکی :

21- سدهای RCC باسیمان زیاد :

22- سدهای RCD ژاپنی ها:

23- معایب:

24- خصوصیاتبتن RCC :

25- ویژگیهای بتن RCC عبارتنداز:

26- مقاومت فشاری :

27- مقاومت کششی :

28- مقاومت برشی :

29- خزش :

30- تغییرات حرارتی :

31- کارایی RCC :

32- دوام :

33- دانسیته :

34- نفوذپذیری و تراوش در سدهای RCC :

35- بطورکلی تراوش درسدهای RCC به طرق زیرصورت میگیرد:

36- مسائل تراوش درسدهای RCC به دو صورت بررسی می شود:

37- روشهای جلوگیری وکاهش تراوش درسدهای RCC :

38- مصالح تشکیل دهنده و نسبتهای اختلاط بتن RCC :

39- روشهای طرح اختلاط :

40- طرح باتوجه به مفاهیم ژئوتکنیکی :

41- هدف طرح :

42- طرح باتوجه به مفاهیم تهیه بتن:

43- جدول مقایسه ای طرح ژیوتکنیکی و طرح بر اساس مفاهیم تهیه بتن :

Related image

Related image

 


پاورپوینت بتن ریزی های حجیم ،آرماتوربندی و قالب بندی در 33 اسلاید کاربردی ، آموزشی و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویراجراییشناسه محصول: 505775
موجود

پاورپوینت بتن ریزی های حجیم ،آرماتوربندی و قالب بندی در 33 اسلاید کاربردی ، آموزشی و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویراجرایی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 8000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت بتن ریزی های حجیم ،آرماتوربندی و قالب بندی در 33 اسلاید کاربردی ، آموزشی و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویراجرایی

 پاورپوینت بتن ریزی های حجیم ،آرماتوربندی و قالب بندی در 33 اسلاید کاربردی ، آموزشی و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویراجرایی

 در این پروژه پاورپوینت بتن ریزی های حجیم ،آرماتوربندی و قالب بندی در 33 اسلاید کاربردی ، آموزشی و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویراجرایی طبق موارد زیر ارایه شده است:

1- تعریف بتن حجیم :

2- طبق آئین نامه موسسه بین المللی بتن Acl کمیته R116 Acl تعریف بتن حجیم بدین گونه است که :

3- انواع سازه های بتنی حجیم

4- سازه های بتنی حجیم به سه دسته تقسیم می شوند:

5- سازه های ثقلی مانند سدهای وزنی (شامل سدهای بتن غلتکی) :

6- سازه های پوسته ای ضخیم مانند سدهای قوسی :

7- سازه های بتن آرمه ضخیم :

8- بتن غلتکی :

9- كارايي بتن حجيم:

10- به طور كلي بتن حجيم بايد به گونه اي باشد كه بتواند تمامي موارد مطرح شده را پوشش دهد . براي رسيدن به اين هدف مي توان نكات زير را در نظر گرفت:

11- مقدار آب (يخ):

12- ميزان خمير بتن :

13- سنگدانه ها :

14- مواد افزودني :

15- بهسازي طرح اختلاط بتن حجيم:

16- روش های تحلیل :

17- تحلیل وزنی :

18- بار آزمون :

19- شبیه سازی دال :

20- اجزای محدود :

21- روش های آزمایشگاهی شامل ساخت و مطالعه مدل :

22- دانه بندی :

23- تعریف قالب بندی :

24- قالب ها باید طوری طراحی شوند که :

25- هدف از قالب بندی: :

26- قالبهای بتن ریزی حجیم :

27- قالب بندی دیوار های بتنی به روش لغزنده :

28- قالب ها ی لغزنده و افقی :

29- قالب های رونده :

30- قالب های پرنده :

31- اهداف اصلی در ساخت قالب بندی :

32- کیفیت :

33- ایمنی :

34- صرفه اقتصادی :

35- انواع قالب از نظر مصالح:

36- تصاویر اجرایی :

Image result for ‫بتن ریزی های حجیم‬‎

Image result for ‫بتن ریزی های حجیم‬‎

 


پاورپوینت تثبیت خاک با آهک در 23 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایششناسه محصول: 503342
موجود

پاورپوینت تثبیت خاک با آهک در 23 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت تثبیت خاک با آهک در 23 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش

پاورپوینت تثبیت خاک با آهک در 23 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش

در این پروژه  پاورپوینت تثبیت خاک با آهک دراسلاید های کاربردی و  کاملا قابل ویرایش و متنوع طبق شرح زیر بیان شده است.

1-  تثبیت خاک
2-  روش های تثبیت خاک
3-  اهداف تثبیت خاک
4-  تثبیت خاک و مصالح دانه ای با آهک
5-  انواع آهک
6-  مقایسه آهک زنده با آهک شکفته
7-  خاک مناسب برای تثبیت با آهک
8-  هدف از تثبیت خاک با آهک
9-  طرح تثبیت خاک با آهک در آزمایشگاه
10- آماده کردن نمونه ها
11-  عمل آوردن نمونه ها
12-  انجام آزمایش های لازم
13-  تعیین درصد آهک مناسب
14-  عملیات اجرایی تثبیت خاک با آهک
15-  آماده کردن خاک
16-  پخش آهک
17-  اختلاط خاک و آهک
18-  کوبیدن مخلوط خاک و آهک
19-  نتیجه گیری

Image result for ‫تثبیت خاک با آهک‬‎

 


پاورپوینت بررسي تقویت و تثبيت خاك رس توسط گياه بامبو در 30 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایششناسه محصول: 503115
موجود

پاورپوینت بررسي تقویت و تثبيت خاك رس توسط گياه بامبو در 30 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت بررسي تقویت و تثبيت خاك رس توسط گياه بامبو در 30 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش

 پاورپوینت بررسي تقویت و تثبيت خاك رس توسط گياه بامبو در 30 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش

در این پاورپوینت بررسي تقویت و تثبيت خاك رس توسط گياه بامبو در 30 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش به طور جامع و کامل طبق موارد زیر بیان شده است.

1-  چکیده

2-   بخش اول: دلايل و روش‌هاي تثبيت خاك

3-  انگيزه و دلايل و روش‌هاي تثبيت خاك

4-   حاصل تثبيت مصالح نامرغوب شامل موارد زير است:

5-  تثبيت خاك‌ها بوسيله حرارت

6-  تثبيت خاك بوسيله رزين‌ها

7-  تثبيت خاك بوسيله مواد شيميايي

8-  تثبيت خاك با قير و مشتقات آن

9-  تثبيت خاك بوسيله تزريق

10-  بخش دوم: گياه بامبو

11-  معرفي گياه بامبو

12-  از مهمترين امتيازهاي اين گياه نسبت به مصالح ديگر و منابع ديگر مي‌توان به اختصار به موارد زير اشاره كرد:

13-  خواص مهندسي بامبو

14-  مقاومت كششي

15-  جدول نتايج حاصل از آزمايش كششي 

16-  مقاومت فشاري

17-  جدول نتايج آزماي فشاري

18-  مقاومت برشي

19-  جدول تعيين مقاومت برشي عمود بر الياف

20-  جدول  مقاومت برشي بامبو در جهت الياف طولي

21-  مقاومت خمشي و جدول مربوطه

22-  بخش سوم: روش‌هاي اختلاط خاك رس و بامبو

23-  اختلاط در طول راه

24-  اختلاط در محل قرنطينه

25-  اختلاط الياف بامبو و خاك


پاورپوینت اجزای تشکیل دهنده دانشکده معماری در 61 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش بشناسه محصول: 502998
موجود

پاورپوینت اجزای تشکیل دهنده دانشکده معماری در 61 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش ب

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت اجزای تشکیل دهنده دانشکده معماری در 61 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش ب

 پاورپوینت اجزای تشکیل دهنده دانشکده معماری در 61 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش ب

در این پروژه پاورپوینت اجزای تشکیل دهنده دانشکده معماری در 61 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش به طور جامع و کامل همراه با شکل و تصاویر طبق موارد زیر ارایه شده است:

1- الگوهاي استقرار دروني فضاهاي دانشكده:

2-   بخش كمك آمو زشي دانشكده :

3-  بخش اداري دانشكده :

4-  بخش خدمات پشتيباني:

5-  بخش رفاهي و فوق برنامه:

6-  روش دپار تماني:

7-  فضا ها شامل چهار روش مي باشند:

8-  فضاهاي يك دانشكده:

9-  فضاي آموزش نظري:

10-  فضاي آموزش عملي:

11-  سرويسهاي بهداشتي

12-  فضاهاي اداري هر دانشكده:

13-  فضاهاي فرهنگي:

14-  فضاهاي رفاهي:

15-  فضاهاي خدمات پشتوانه اي(خدماتي):

16-  فضاهاي مسكوني:

17-  خدمات وابسته آموزش(خدمات اداري و مركزي):

18-  اجزائ دانشكده معماري:

19-  بررسي جزئ فضا ها:

20-  مشخصات فضا هاي آموزشي :

21-  آتليه طرا حي داراي فضا هاي زير است :

22-  سالن اصلي آتليه طراحي داراي مشخصات زيراست :

23-  و بسیاری از موارد دیگر...........................................

Image result for ‫اجزای تشکیل دهنده دانشکده معماری‬‎

 


پاورپوينت اجراي ساختمان ها با مصالح بنايي به طور کامل و جامع در 144 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایششناسه محصول: 501889
موجود

پاورپوينت اجراي ساختمان ها با مصالح بنايي به طور کامل و جامع در 144 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6000تومان

برچسب ها :

پاورپوينت اجراي ساختمان ها با مصالح بنايي به طور کامل و جامع در 144 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش

پاورپوينت اجراي ساختمان ها با مصالح بنايي به طور کامل و جامع در 144 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش

در اين پروژه پاورپوينت اجراي ساختمان ها با مصالح بنايي  به طور کامل و جامع در 144 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش طبق موارد زير توضيح و تشريح شده است.

1- ملاتها

2- نسبت هاي اختلاط پيشنهادي

3- انواع ملاتها

4- اندودها

5- لايه هاي اندود

6- ماله ها

7- کرسي چيني

8- شکل کرسي چيني

9- پيوندهاي آجري

10- اصطلاحات پيوند آجرچيني

11- همپوشاني استاندارد

12- پيوندهاي سازه اي

13- آجرهاي نبش يا سوک

14- آجرهاي رج بند

15- طرحهاي ديگر

16- آجرچيني

17- اختلاط ملات

18- زنجاب کردن آجر

19- کاربرد درست کمچه

20- طريقه صحيح آجر چيني

21- استفاده از ريسمان بنايي

22- دیوارهای سنگی

23- نعل درگاه ها

24- طاق ها یا قوسهای آجری

25- انواع سقفها

26- اتصال سقف به دیوار

27- دیوارهای آجری مسلح((RBM

28- انواع مصالح فلزی در دیوار آجری مسلح

29- اتصال دیوارها به یکدیگر

30- هشته گیر مخفی

31- دیوارهای دو جداره

32- ملاحظات ایمنی دیوارهای دو جداره

33- مهارهای فلزی دیوار دو جداره

34- کلاف های افقی و قائم

35- ضوابط بازشوها

36- نماسازی

37- بندکشی

38- دودکش ها

39- مجاری دودکش ها

40- درزها

41- انواع درز بندها

42- پیاده کردن نقشه ها

43- مرمت و نگهداری


پاورپوینت بهسازی خاک در 68 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایششناسه محصول: 501573
موجود

پاورپوینت بهسازی خاک در 68 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت بهسازی خاک در 68 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش

 پاورپوینت بهسازی خاک در 68 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش

 در این پروژه پاورپوینت بهسازی خاک در 68 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش به طور کامل و جامع  در اسلاید های متنوع  به همراه شکل و تصاویر و  نمودار و جدول   طبق موارد زیر ارایه شده است:

1-  بهسازی خاک چیست؟

2-  به چه منظور ؟

3-  خاکهای مسئله دار:

4-  خاکهای نرم و تراکم پذیر

5-  خاکهای فرو ریزشی

6-  خاکهای متورم شونده

7-  خاکهای حساس به انجماد

8-   خاکهای روانگرا

9-  خاکهای کارستی

10-  خاکهای واگرا

11-  خاکهای حساس به دست خوردگی

12-  هرخاکی که تامین کننده نیازهای مهندسی نباشد

13-  چرا بهسازی خاک مهم است ؟

14-  جدول حداکثر نشست مجاز سازه ها

15-  مقاومت برشی لس ها تابع 3 پارامتر میباشد:

16-  خاکهای متورم شونده

17-  نمودار تغییرات تورم خاک با زمان

18-  نمودار رابطه پتانسیل تورم پذیری خاک با نشانه خمیری و حد مایع

19-  نمودار رابطه پتانسیل تورم خاک با درصد رس و نشانه خمیری

20-  نمودار و رابطه رابطه پتانسیل تورم پذیری خاک با درصد رس و شاخص فعالیت خاک

21-  خاکهای تورم پذیر را میتوان با اختلاط با مواد زیر اصلاح نمود:

22-  خاکهای حساس به انجماد

23-  خاکهای روانگرا

24-  عمدتا در خاکهای:

25-  نمودار و رابطه تنش موثر  s¢ =s-u

26-  فلوچارت چگونگی بوجود آمدن روانگرایی

27-  عوامل موثر بر استعداد روانگرایی خاک ها

28-  خاکهای کارستی

29-  عمدتا در خاکهای:

30-  خاکهای واگرا

31-  وضعیت مولکولی خاک شور به همراه شکل

32-  خاکهای حساس به دست خوردگی

33-  فرمول شاخص حساسیت

34-  فلوچارت اندازه ذرات

 

 نتیجه تصویری برای بهسازی خاک

نتیجه تصویری برای بهسازی خاک

 


پاورپوینت کاروانسراها در ایران در 77 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایششناسه محصول: 501008
موجود

پاورپوینت کاروانسراها در ایران در 77 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت کاروانسراها در ایران در 77 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش

پاورپوینت کاروانسراها در ایران در 77 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش

 

در این پروژه پاورپوینت کاروانسراها در ایران در 77 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش به طور جامع و کامل همراه با شکل و تصاویر و سایت پلاطبق موارد زیر ارایه  شده است:

1-  تعریف کاروانسرا

2-  تاریخچه و دلیل استفاده از کاروانسرا

3-  كاروانسرا هاي ايران و ساختمان هاي كوچك ميان راه

4-  کاروانسرای قلعه خرگوشی جاده یزد - اصفهان

5-  کاروانسرای قلعه خرگوشی یزد

6-  عناصر معماری: این کاروانسرا 

7-  ویژگیهای معماری: این کاروانسرا 

8-  پلان کاروانسرا

9-  عناصر معماری تقارن در پلان همراه با شکل

10- عناصر معماری حیاط مرکزی  همراه با شکل

11-  عناصر معماری محور بندی همراه با شکل

12-  عناصر معماری درون گرایی همراه با شکل نورگیری از داخل بنا

13- عناصر معماری فضای زمستان نشین و تابستان نشین همراه با شکل

14-  عناصر معماری فضای چهار ایوانی، مطابق با معماری روز صفویه همراه با شکل

15-  عناصر معماری نیارش (استفاده از گنبدهای کوچک برای استاتیک بنا) همراه با شکل

16 -  عناصر معماری تعبیه حوض در مرکز بنا (یکی از عناصر چهارگانه مقدس ایرانیان) همراه با شکل

17-  عناصر معماری تزئینات آجری و چفت و بست های فیلپوش همراه با شکل

18-  کاروانسرای قصربهرام جاده گرمسار - ورامین همراه با تصاویر

19-  کاروانسرای عین‌الرشید‌ 

20-  روستاى قلعه بلند 

21-  مهم‌ترين ويژگى اين بنا، کاروانسرای قصربهرام

22-  ظاهر بیرونی این کاروانسرا:

23-  عکس از راهروی ورودی

24-   فضای داخلی، «کمر» فضا به همراه تصاویر

25-  بناى ديگرى كه به «حرمسرا» موسوم است :

26-  عکس از خرابه های حرمسرا:

27-  کاروانسرای شاه عباسی قصر بهرام که به کاروانسرای عباس‌آباد‌ نیز مشهور است :همراه با شکل

28-  کاروانسرای افضل شوشترهمراه با تصاویر

29-  اهمیت اصلی این بنا در معماری و به نوعی می توان گفت :

30-  شاخصه های معماری: همراه با تصاویر

31-   (1استفاده از فرم ایده آل ایرانیها یعنی حیاط مرکزی (2طراحی پلان به صورت دو فضای تابستان نشین و زمستان نشین (3در نظر گرفتن اصول درونگرایی و محرمیت (4و خودبسندگی و استفاده از مصالح بوم آورد 

32-  کاروانسرای مادرشاه اصفهان

33-  شاخصه های معماری

34-  سایت پلان و تصاویر و توضیحات

35-  سیر تحولات:

36-  شکوفایی اقتصاد ایران در عصر صفوی 

37-  مهمانسرای عباسی اصفهان 

38-  مهمانسرای عباسی اصفهان به لحاظ پیشینه تاریخی :

39-  تاریخچه:

40-  ارزشهای معماری:

41-  ارزشهای معماری: اصول کامل باغسازی ایرانی در این بنا دیده می شود:

42-  ارزشهای معماری:باغسازی ایرانی

43-  جدول کاروانسرا ها و مشخصات آنها در یک نگاه

 نتیجه تصویری برای کاروانسرا

نتیجه تصویری برای کاروانسرا

نتیجه تصویری برای کاروانسرا

 


پاورپوینت شيشه هايي از جنس نانو در 28 اسلایدکاربردی و کاملا قابل ویرایششناسه محصول: 500235
موجود

پاورپوینت شيشه هايي از جنس نانو در 28 اسلایدکاربردی و کاملا قابل ویرایش

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت شيشه هايي از جنس نانو در 28 اسلایدکاربردی و کاملا قابل ویرایش

پاورپوینت شيشه هايي از جنس نانو  در 28 اسلایدکاربردی و کاملا قابل ویرایش

 

پاورپوینت شیشه هایی از جنس نانو

 


پاورپوینت شيشه هايي از جنس نانو در 28 اسلایدکاربردی و کاملا قابل ویرایششناسه محصول: 499850
موجود

پاورپوینت شيشه هايي از جنس نانو در 28 اسلایدکاربردی و کاملا قابل ویرایش

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت شيشه هايي از جنس نانو در 28 اسلایدکاربردی و کاملا قابل ویرایش

پاورپوینت شيشه هايي از جنس نانو در 28 اسلایدکاربردی و کاملا قابل ویرایش

در این پروژه پاورپوینت شيشه هايي از جنس نانو در 28 اسلایدکاربردی و کاملا قابل ویرایش به طور جامع و کامل همراه با شکل و تصاویر طبق مندرجات زیر ارایه شده است:

1-  نانو از دیدگاه معماری

2-    آیا نانو را میتوان به عنوان یکی از ابزارهای جدید انتقال انسان به هزاره سوم دانست؟  

3-  تاریخچه فناوری نانو

4-  فناوری نانو از لحاظ علمی

5-  شيشه هايي از جنس نانو كه كثيف نمي شوند 

6-  موارد استفاده از اين محصول:

7-  مزاياي استفاده از اين ماده:

8-  ديدگاه علمي:

9-  طريقه مصرف:

10-  توجه:

11-  مقدار مصرف:

12-  کاربرد این فناوری در یک پروژه عظیم 

13-  نانو سیالات 

14- نتایج آزمایش‌ها

15-  خواص استثنایی نانوسیالات 

 Image result for ‫خواص استثنایی نانوسیالات‬‎

Image result for ‫نانوسیالات‬‎

 


پاورپوینت بررسی مجتمع مسکونی 600 واحدی در 20 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایششناسه محصول: 499279
موجود

پاورپوینت بررسی مجتمع مسکونی 600 واحدی در 20 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت بررسی مجتمع مسکونی 600 واحدی در 20 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش

پاورپوینت بررسی مجتمع مسکونی 600 واحدی در 20 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش

در این پروژه پاورپوینت بررسی مجتمع مسکونی 600 واحدی در 20 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش به طور جامع و کامل  همراه با شکل و تصاویر طبق موارد زیر ارایه شده است:

1-  حفظ مقیاس انسانی

2-  نقش مجموعه در سیمای شهری 

3-  بررسي توده و فضاهاي مجموعه

4-  درجه بندي معابر اطراف مجموعه

5-  ویژگی کالبدی مجموعه

6-  تفکیک خصوصی و نیمه خصوصی

7-   بررسی پلان که 18 ویژگی خاص به شرح زیر را داراست:

نتیجه تصویری برای مجتمع مسکونی 600 دستگاه

 


پاورپوینت بررسی فرهنگسرای دزفول در 24 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایششناسه محصول: 498969
موجود

پاورپوینت بررسی فرهنگسرای دزفول در 24 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت بررسی فرهنگسرای دزفول در 24 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش

پاورپوینت بررسی فرهنگسرای دزفول در 24 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش

در این پروژه پاورپوینت بررسی فرهنگسرای دزفول در 24 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش به طور جامع و کامل همراه با شکل و تصویر طبق موارد زیر ارایه شده است:

1-  فرهنگسرا، در چشم اندازی معمارانه

2-  مجتمع فرهنگی سینمایی 

3-  مساحت زیر بنا:

4-  نمای داخلی 

5-  طراحی این مجموعه 

6-  این مرکز فرهنگی سینمایی از 4 بخش متمایز زیر تشکیل شد:

7-  ورودی ها

8-   چشم انداز گنبد 

9-   حیاط بیرونی 

10-  سقف پله ای تالار 

11-  کف حیاط  

12-  ستاره هشت پر در مرکز

13-  بادگیرها، مسیر مارپیچ 

14-  ساختار این طرح بر مسیری حلزونی :

15-  حیاطی 3طبقه :

نتیجه تصویری برای فرهنگسرای دزفول

تصویر مرتبط

 


پاورپوینت بناهای خشتی - قلعه خشتی مورچه خورت و کاروانسرای شاه مادر (شاه عباسی) در 30 اسلایدکاربردی و کاملا قابل ویرایششناسه محصول: 498172
موجود

پاورپوینت بناهای خشتی - قلعه خشتی مورچه خورت و کاروانسرای شاه مادر (شاه عباسی) در 30 اسلایدکاربردی و کاملا قابل ویرایش

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت بناهای خشتی - قلعه خشتی مورچه خورت و کاروانسرای شاه مادر (شاه عباسی) در 30 اسلایدکاربردی و کاملا قابل ویرایش

پاورپوینت بناهای خشتی - قلعه خشتی مورچه خورت و کاروانسرای شاه مادر (شاه عباسی) در 30 اسلایدکاربردی و کاملا قابل ویرایش

در این پروژه پاورپوینت بناهای خشتی - قلعه خشتی مورچه خورت و کاروانسرای شاه مادر (شاه عباسی) در 30  اسلایدکاربردی و کاملا قابل ویرایش به طور جامع و کامل همراه با شکل و تصاویر طبق موارد زیر ارایه شده است:

1-  معرفی موقعیت جغرافیائی قلعه مورچه خورت وکاروانسرای شاه مادر:

2-   بنای خشنی :

3-  حمام و مسجد قلعه مورچه خورت : 

4-  امام زاده قاسم وآتشکده زرتشتیان قلعه مورچه خورت :

5-  خانه های اربابی قلعه مورچه خورت :

6-  راسته بازار قلعه مورچه خورت :

7-  ابعادقلعه تاریخی مورچه خورت :

8-  از ویژگی های منحصر به فرد معماری این قلعه می توان :

9-  حصار قلعه مورچه خورت :

10-  درب های ورودی قلعه :

11-  گذرگاههای قلعه مورچه خورت :

12-  نبرد بزرگ نادر با اشرف غاصب افغان 

13-  اقتصاد ساکنان قلعه مورچه خورت :

14-  کاروانسرای شاه مادر (شاه عباسی):

15-  معماری در کاوانسرای مادر شاه:

16-  نظریه هانری رنه دِ آلمانی :

17-  اسطبل های این کاروانسرا دو گونه اند: 

18-  ورودی کاروانسرا 

19-  برج های کاروانسرا:

20-  ایوان و تالار

21-  غرفه ها:

22-  پلان و برش کاروانسرا:

تصویر مرتبط

 

 


پاورپوینت ریتم در معماری در 33 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایششناسه محصول: 498068
موجود

پاورپوینت ریتم در معماری در 33 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت ریتم در معماری در 33 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش

پاورپوینت ریتم در معماری در 33 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش

در این پروژه پاورپوینت ریتم در معماری در 33 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش به طور جامع و کامل همراه با شکل و تصاویر طبق موارد زیر ارایه شده است:

1-   تعریف ریتم

2-  ساده ترین شکل تکرار 

3-  در هنر تجسمی ریتم معنایی تصویری دارد و عبارت است از :

4-  به طور کلی ریتم چهار دسته ضرب اهنگ بصری را می توان نام برد:

5-   تکرار یکنواخت

6-   تکرار متناوب

7-  تکرار تکاملی

8-  تکرار موجی 

9-  ریتم در طراحی

10-  معماری – ریتم – موسیقی

11-  ریتم موجود در اپرای سیدنی

12-  ریتم موسیقی فضا

13-  ریتم و چگونگی آن در بناهای مختلف

14-  استفاده از یک شکل هندسی برای ایجاد ریتم

15-   استفاده از یک شکل ناهمگون وایجاد ریتم 

16-   تکرار عناصر مشابه : دایره –مربع _ مستطیل 

 

تصویر مرتبط

تصویر مرتبط

 


پاورپوینت بهسازی خاک در 68 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایششناسه محصول: 498015
موجود

پاورپوینت بهسازی خاک در 68 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت بهسازی خاک در 68 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش

پاورپوینت بهسازی خاک در 68 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش

در این پروژه پاورپوینت بهسازی خاک در 68 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش به طور کامل و جامع  در اسلاید های متنوع  به همراه شکل و تصاویر و  نمودار و جدول   طبق موارد زیر ارایه

شده است:

1-  بهسازی خاک چیست؟

2-  به چه منظور ؟

3-  خاکهای مسئله دار:

4-  خاکهای نرم و تراکم پذیر

5-  خاکهای فرو ریزشی

6-  خاکهای متورم شونده

7-  خاکهای حساس به انجماد

8-   خاکهای روانگرا

9-  خاکهای کارستی

10-  خاکهای واگرا

11-  خاکهای حساس به دست خوردگی

12-  هرخاکی که تامین کننده نیازهای مهندسی نباشد

13-  چرا بهسازی خاک مهم است ؟

14-  جدول حداکثر نشست مجاز سازه ها

15-  مقاومت برشی لس ها تابع 3 پارامتر میباشد:

16-  خاکهای متورم شونده

17-  نمودار تغییرات تورم خاک با زمان

18-  نمودار رابطه پتانسیل تورم پذیری خاک با نشانه خمیری و حد مایع

19-  نمودار رابطه پتانسیل تورم خاک با درصد رس و نشانه خمیری

20-  نمودار و رابطه رابطه پتانسیل تورم پذیری خاک با درصد رس و شاخص فعالیت خاک

21-  خاکهای تورم پذیر را میتوان با اختلاط با مواد زیر اصلاح نمود:

22-  خاکهای حساس به انجماد

23-  خاکهای روانگرا

24-  عمدتا در خاکهای:

25-  نمودار و رابطه تنش موثر  s¢ =s-u

26-  فلوچارت چگونگی بوجود آمدن روانگرایی

27-  عوامل موثر بر استعداد روانگرایی خاک ها

28-  خاکهای کارستی

29-  عمدتا در خاکهای:

30-  خاکهای واگرا

31-  وضعیت مولکولی خاک شور به همراه شکل

32-  خاکهای حساس به دست خوردگی

33-  فرمول شاخص حساسیت

34-  فلوچارت اندازه ذرات

 

 نتیجه تصویری برای بهسازی خاک

نتیجه تصویری برای بهسازی خاک

 


پاورپوینت معماري و شهرسازي ايراني- اسلامي در 21 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایششناسه محصول: 497544
موجود

پاورپوینت معماري و شهرسازي ايراني- اسلامي در 21 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت معماري و شهرسازي ايراني- اسلامي در 21 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش

پاورپوینت معماري و شهرسازي ايراني- اسلامي در 21 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش

در این پروژه پاورپوینت معماري و شهرسازي ايراني- اسلامي در 21 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش به طور جامع و کامل همراه با شکل و تصاویر و جدول طبق موارد زیر ارایه شده است:

1-  ارکان هويت اسلامي يک شهر:

2-  فلوچارت ارکان هویت اسلامی شهروندان در شهرها و محلات

3-  فلوچارت و جدول راهکار تحقق پذیری هویت اسلامی در محلات

4-  جدول بررسی تطبیقی محله محوری با انواع مرکزیت ها

5-  نمودار تحقق معماري و شهرسازي ايراني- اسلامي

6-  از بررسي معماري خانه ‌ها در شهرهاي سنتي، مي توان به ارزش هاي درج شده در جدول زير دست يافت:

7-  از بررسي معماري محله‌ها در شهرهاي سنتي مي توان به ارزش هاي درج شده در جدول زير دست يافت:

8-  جدول جنبه هاي منفي درمعماري خانه و محله‌هاي معاصر

9-  فلوچارت و جدول راهکارهايي جهت زمينه سازي و ارتقاء هويت ايراني- اسلامي 3 مورد

 

Image result for ‫معماري و شهرسازي ايراني- اسلامي‬‎

 

Related image

 

 


پاورپوینت معماری ارگانیک در 23 اسلایدکاربردی و کاملا قابل ویرایششناسه محصول: 497355
موجود

پاورپوینت معماری ارگانیک در 23 اسلایدکاربردی و کاملا قابل ویرایش

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت معماری ارگانیک در 23 اسلایدکاربردی و کاملا قابل ویرایش

پاورپوینت معماری ارگانیک در 23 اسلایدکاربردی و کاملا قابل ویرایش

در این پروژه پاورپوینت معماری ارگانیک در 23 اسلایدکاربردی و کاملا قابل ویرایش به طور جامع و کامل همراه با شکل و تصاویر طبق موارد زیر ارایه شده است:

1-  تعریف معماری

2-  آرمان های عملکردگرایانه

3-  قیاس های عملکردی مهمترین قیاس بودند که عبارت است از:

4-  نظریه بوفن در خصوص معماری:

5-  بینش معماری ارگانیک 

6-  رایت در ۲۰ مه ۱۹۵۳ در تلیسین معماری ارگانیک را در نه عبارت ذیل تعریف کرد:

7-  موارد طراحی و اجرایی را که رایت برای  خانه ویلایی در نظر گرفته بود می توان درهشت مورد زیر بیان نمود:

8-  ارتباط معماری با ارگانیسم های طبیعی به طور موثر به ۴ مورد محدود میشود:

 9-  رابطه ی ارگانیسم با محیط خود و قیاس آن با معماری

10-  رابطه ی بین فرم و عملکرد

11-  قیاس مکانیکی

 

تصویر مرتبط

نتیجه تصویری برای معماری ارگانیک

 

 

 


1 2